SGR topl
.: Start | Laminerade Glasrutor | Glasavfall | Länkar | Kontakta Oss :.
Scandinavian Glass Recycling AB, SGR, startades 1998 för att samla in och återvinna bil- och planglas från glasmästeriföretag.

När det gäller insamling av bilglas har SGR kunder från Kiruna i norr till Ystad i söder. SGR har även verksamhet i Norge. Vi samarbetar med den svenska Glasbranschföreningen, Bilglasföreningen i Norge samt försäkringsbolagen i respektive länder. Detta för att verksamheten ska vara väl förankrad i alla led.

Vi tar även emot bilglas från skrotfirmor och övriga återvinningsföretag. SGR kan i princip ta emot allt glas så länge det är ”rent”.
Planglas, isolerrutor, härdat glas är exempel på glas som vi kan ta emot. SGR har idag containers ute hos ett flertal glasmästare men vi hoppas att fler kommer vilja kontraktera oss för att ta emot deras glas för återvinning.

SGR 002
Det insamlade glaset körs till vår bearbetningsanläggning som för närvarande är placerad i Landskrona. Glaset krossas mycket fint för att kunna återanvändas, t ex för tillverkning av isoleringsmaterial.
Scandinavian Glass Recycling AB
Svetsargatan 8, 578 74 Frinnaryd
Telefon: 0140-387 875 Telefax: 0140-201 50