SGR topl
.: Start | Laminerade Glasrutor | Glasavfall | Länkar | Kontakta Oss :.
Vad kan SGR göra för dig som byter laminerade bilrutor?

SGR 006 SGR återvinner laminerade vindrutor. Vårt koncept är att hyra ut förvarings- och transportburen, inhämta samt återvinna bilrutorna.
Vi har samarbetsavtal med svenska Glasbranschföreningen och Bilglasföreningen i Norge. Dessutom är försäkringsbolagen i respektive länder inblandade eftersom det oftast handlar om försäkringsjobb.

SGR hyr ut förvarings- och transportburar som rymmer ca 4 kubikmeter glas. Buren är avsedd för laminerat bilglas och man kan ställa mellan 50-60 rutor i den. När buren är full hämtas buren av ett, SGR kontrakterat, transportföretag och tom bur levereras i retur. SGR tar ut en miljöavgift för varje bilglasruta och det ska täcka kostnader för inhämtning samt återvinning.

Återvinningsprocessen går till enligt följande.
Bilrutan förs in i en hammarkross där större delen av glaset separeras från laminatskiktet. Glaset och laminatet är nu sönderdelade i mindre delar och transporteras till en speciell konkross där resterande glas separeras från laminatskiktet. Laminat och glas sorteras var för sig av en trumsikt och detta garanterar en glasfraktion som kan återanvändas.
Glaskrosset används som en beståndsdel vid produktionen av isoleringmaterial. Laminatet skickas till förbränning/energiåtervinning. SGR 005
Scandinavian Glass Recycling AB
Svetsargatan 8, 578 74 Frinnaryd
Telefon: 0140-387 875 Telefax: 0140-201 50